GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 4. Styren


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4007

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah1979_14.pdf5168KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 4. Styren
Authors: Engström, K
Härkölen, H
Wainio, H
Issue Date: 1979
Extent: 37 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 1979:14
ISBN: 91-7464-047-X
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4007
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011