Show simple item record

dc.contributor.authorJansson, Emma
dc.contributor.authorHalldin, Alexandra
dc.date.accessioned2015-08-04T12:55:53Z
dc.date.available2015-08-04T12:55:53Z
dc.date.issued2015-08-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/40025
dc.description.abstractUnder 2014 vårdades ca 35 000 människor på intensivvårdsavdelningar (IVA) i Sverige. Efter en vårdtid på IVA sker vanligtvis fortsatt vård på en vårdavdelning. För patienten innebär det att gå från en väl bemannad, kontrollerad och högteknologisk miljö till en framför allt mindre bemannad och inte lika övervakad vårdmiljö. Förändringen innebär en slags transition för patienten, d.v.s. en övergång från ett tillstånd till ett annat, som kräver både förändring och anpassning. Syfte: Att genom en metasyntes belysa patienters erfarenheter av att förflyttas från IVA till vårdavdelning för fortsatt vård. Metod: Metasyntes av nio inkluderade artiklar. Resultat: I resultatet framkom fyra olika teman; Inverkan på essentiella behov, Psykisk nedsatthet, Delaktighet i den nya livsituationen och Framtidstro. Slutsats: Det är en omställning att lämna den högteknologiska, kontrollerande och personaltäta miljön på IVA mot miljön på en vårdavdelning. Utskrivningen från IVA behöver planeras bättre och påbörjas tidigare under vårdtillfället. På avdelningarna saknas det kunskap om hur det är att ha vårdats på IVA. In 2014 about 35 000 people were nursed in an intensive care unit (ICU) in Sweden. After a stay in the ICU the care is usually continued on a ward. For the patient it’s a change to move from a well- manned, controlled, high-tech environment to a particularly small manned and not as supervised care environment. The change means a kind of transition for the patient, a transition from one state to another, which requires both change and adaptation. Aim: Through a metasynthesis highlighting the experiences of patients to be moved from the ICU to the ward for further treatment. Method: Metasynthesis of nine included articles. Results: The result showed four different themes; Impact on essential needs, Reduced mental health, Participation in the new situation of life and Belief in the future. Conclusion: There is an adjustment to leave the high-tech, controlling and personnel frequent environment at IVA to the environment on a ward. Discharge from ICU needs to be better planned and initiated earlier during the care episode. The departments lack the knowledge of how it is to be admitted to ICU.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectpatientsv
dc.subjectexperiencesv
dc.subjecttransfersv
dc.subjecttransitionsv
dc.subjectintensive caresv
dc.subjectintensive care unitssv
dc.subjectgeneral wardsv
dc.subjectqualitative studysv
dc.subjectmetsynthesissv
dc.titlePatienters erfarenheter av förflyttning från IVA till vårdavdelningsv
dc.title.alternativePatients experiences of a transfer from ICU to a general wardsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record