GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 10. Xylen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4001

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah1979_35.pdf6605KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation : 10. Xylen
Authors: Riihimäki, V
Engström, K
Issue Date: 1979
Extent: 41 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 1979:35
ISBN: 91-7464-068-2
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4001
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011