GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

Elevhälsomötet som ett forum för samverkan och lärande En fallstudie av elevhälsomötets organisation, innehåll och process vid en grundskola


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/39998

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_39998_1.pdf619KbAdobe PDF
View/Open
Title: Elevhälsomötet som ett forum för samverkan och lärande En fallstudie av elevhälsomötets organisation, innehåll och process vid en grundskola
Authors: Bengtsson, Anna
Issue Date: 29-Jul-2015
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magisteruppsats
VT15 IPS PDA252:9
Keywords: Elevhälsa
Lärande
Inkludering
Hälsofrämjande
Tvärprofessionellt
Abstract: Studiens syfte var att undersöka en grundskolas arbete med elevhälsofrågor. Mer specifikt innebar det att studera hur arbetet utformas, vilket innehåll det har samt vilka hälsofrämjande och förebyg-gande konsekvenser arbetet medför i praktiken. Avsikten var även att undersöka i vilken utsträckning arbetet med elevhälsofrågor kännetecknas av tvärprofessionell samverkan. Det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000), teorin om Community of Practice (Wenger, 2000) samt teorier om skolutvecklin... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/39998
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011