GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Havsmiljöinstitutet >
Havsmiljöinstitutets rapportserie >

Samhällsekonomisk utvärdering av havsmiljöarbete: Exemplet överlåtbara fiskerättigheter


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/39895

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Title: Samhällsekonomisk utvärdering av havsmiljöarbete: Exemplet överlåtbara fiskerättigheter
Authors: Stage, Jesper
Christiernsson, Anna
Söderholm, Patrik
Issue Date: 10-Jul-2015
Extent: 50
Publication type: report
Publisher: Havsmiljöinstitutet
Organization: Havsmiljöinstitutet
Luleå tekniska universitet
Göteborgs universitet
Series/Report no.: Havsmiljöinstitutets rapportserie
2015:5
Keywords: fiskerätt
fiskerättigheter
fallstudie
styrmedel
samhällsekonomisk analys
havsmiljöförvaltning
Abstract: En adaptiv havsmiljöförvaltning förutsätter att nya styrmedel och åtgärder tas fram när så behövs, men också att sådana styrmedel och åtgärder som redan används eller som är på väg att införas följs upp och utvärderas. En viktig del i detta uppföljningsarbete är samhällsekonomiska analyser. Sådana analyser kan bland annat ge kunskap om aktörers drivkrafter och incitament och därmed ge underlag till hur mål- och kostnadseffektiva styrmedel ska utformas. I denna rapport används det svenska syste... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/39895
Appears in Collections:Havsmiljöinstitutets rapportserie

 

 

© Göteborgs universitet 2011