GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Havsmiljöinstitutet >
Havsmiljöinstitutets rapportserie >

Samhällsekonomiska analyser i havsmiljö- och vattenförvaltningen: kartläggning, kategorisering och utvecklingsområden


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/39875

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Title: Samhällsekonomiska analyser i havsmiljö- och vattenförvaltningen: kartläggning, kategorisering och utvecklingsområden
Authors: Söderholm, Patrik
Christiernsson, Anna
Stage, Jesper
Issue Date: 10-Jul-2015
Extent: 56 sidor
Publication type: article, other scientific
Publisher: Havsmiljöinstitutet
Organization: Göteborgs universitet
Luleå tekniska universitet
Citation: Havsmiljöinstitutets rapport 2015:4, Samhällsekonomiska analyser i havsmiljö- och vattenförvaltningen: kartläggning, kategorisering och utvecklingsområden
Series/Report no.: Havsmiljöinstitutets rapportserie
2015:4
Keywords: förvaltning
styrmedel
samhällsekonomiska analyser
måluppfyllelse
havsmiljö
vattenmiljö
Abstract: Utifrån ett urval samhällsekonomiska analyser med koppling till havs- och vattenmiljöområdet genomförda av, eller på uppdrag av, svenska myndigheter, belyser och kommenterar författarna viktiga skillnader i angreppssätt. De diskuterar också olika utmaningar som kan kopplas till dessa angreppssätt. Syftet med rapporten är bland annat att lyfta fram viktiga lärdomar för hur framtida samhällsekonomiska analyser kan utformas och genomföras, som ett led i att öka kunskapen om hur utvärderings- och up... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/39875
Appears in Collections:Havsmiljöinstitutets rapportserie

 

 

© Göteborgs universitet 2011