GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

I rättvisans namn var det en dag i rättvisans tecken En semantisk undersökning av i_N.gen_namn/tecken


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/39781

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_39781_4.pdf488KbAdobe PDF
View/Open
Title: I rättvisans namn var det en dag i rättvisans tecken En semantisk undersökning av i_N.gen_namn/tecken
Authors: Bergek, Daniela
Issue Date: 6-Jul-2015
Degree: Student essay
Keywords: semantik
analys
faktoranalys
konstruktionsgrammatik
konstruktioner
Abstract: Uppsatsen är en semantisk undersökning av prepositionsfrasen i_N.gen_namn/tecken, exempelvis i ärlighetens namn, i herrans namn och i glädjens tecken, där mellanledet består av ett bestämt substantiv i genitiv. Syftet är att definiera konstruktionsfamiljen i_N.gen_namn/tecken semantiskt, med hypotesen att konstruktionerna går att dela in i ett antal subgrupper. Genom en semantisk analys syftar uppsatsen till att fastställa vilka de olika subgrupperna är, vilka betydelsekomponenter som ingå... more
Description: Specialarbete, 15 hp, SV1301 Ämne: Svenska språket Termin: VT 2015 Handledare: Rudolf Rydstedt
URI: http://hdl.handle.net/2077/39781
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011