GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) / The Royal Society of Arts and Sciences in Gothenburg >
ACTA REGIAE SOCIETATIS SCIENTARIUM ET LITTERARUM GOTHOBURGENSIS >
OTHER PUBLICATIONS >

Vårt behov av nya innovationer


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/39752

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_39752_1.pdf89KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vårt behov av nya innovationer
Authors: Nilsson, Björn O.
Editors: Karlsson, Birger
Issue Date: Jul-2015
Extent: 8 sidor
Publication type: article, other scientific
Publisher: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS)
Organization: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS)
Citation: KVVS Årsbok 2015, pp. 89-96
Series/Report no.: Other Publications
Keywords: Innovationer
innovationskraft
marknad
svensk och internationell ekonomi
entreprenör
nytta
Abstract: I uppsatsen beskrivs innovationernas avgörande roll för den samhällsekonomiska utvecklingen. Innovationer definieras som skapande av ny kunskap som kan komma till nytta, oftast i en marknad. Den svenska liksom den europeiska ekonomins läge har under en följd av år tappat mark i ett internationellt perspektiv. Detta har sin orsak i en alltför låg innovationskraft som kan leda till nya framgångsrika företag.
ISSN: 0436-113X
URI: http://hdl.handle.net/2077/39752
Appears in Collections:OTHER PUBLICATIONS

 

 

© Göteborgs universitet 2011