GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Education and Special Education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (2010-) >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för pedagogik och specialpedagogik >

Kön, kropp, begär och teknik: Passion och instrumentalitet på två tekniska högskoleprogram


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/39621

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_39621_1.pdfAvhandling5091KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_39621_2.pdfSpikblad366KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 212 kr. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Kön, kropp, begär och teknik: Passion och instrumentalitet på två tekniska högskoleprogram
Other Titles: Gender, body, desire, and technology: Passion and instrumentality in two technical university programs
Authors: Ottemo, Andreas
Issue Date: 30-Sep-2015
University: Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten
University of Gothenburg. Faculty of Education
Institution: Department of Education and Special Education ; Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Date of Defence: 2015-10-23
Disputation: Fredagen den 23 oktober 2015, kl.13:00, Göteborgs universitet, Pedagogen, Kjell Härnqvistsalen
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Series/Report no.: Gothenburg Studies in Educational Sciences
375
Keywords: Genus
teknik
begär
högre teknisk utbildning
kön
maskulinitet
heterosexualitet
kropp
diskursteori
etnografi
Abstract: This thesis addresses the co-production of gender and technology as articulated in two programs at a Swedish university of technology: Computer Science and Engineering (CSE) and Chemical Engineering (CE). It builds on the assumption that the articulation of gender in these programs relates to how technology is articulated. Research on gender and technology often investigates the ‘failure’ of linking women/femininity to technology. In this thesis I, instead, adopt a perspective inspired by queer ... more
ISBN: 978-91-7346-846-6 (pdf)
978-91-7346-845-9 (tryckt)
ISSN: 0436-1121
Description: Högre teknisk utbildning är på många sätt ett mansdominerat fält. När man i särskilda rekryteringssatsningar, liksom i forskning om utbildning, genus och teknik, frågat sig vad det kan bero på, har man ofta fokuserat på kvinnor och implicit undrat: varför så få? Den självklarhet med vilken maskulinitet och teknik kopplas samman, och de normer som gör maskulint teknikintresse till något självklart, tenderar då att träda i bakgrunden. I denna studie riktas dock intresset explicit mot sammanlänkandet av maskulinitet och teknik. Särskilt uppmärksammas hur föreställningar om kropp, passion, begär och heterosexualitet är aktiva i upprättandet av sådana band. Genom etnografiska observationer och intervjuer med studenter på två tekniska högskoleprogram, ett data- och ett kemitekniskt, studeras både studentkultur och formell undervisning. Det pekas på att många studenter intar ett utpräglat instrumentellt förhållningssätt till sina studier. En tolkning är att denna instrumentalitet fungerar pluraliserande i förhållande till kön, såtillvida att positionen som instrumentell framträder som relativt ’tom’, och inte implicerar särskilt mycket om studenter som identifierar sig med den. Denna position är särskilt dominerande på kemiteknikprogrammet. Även datateknologerna i studien relaterar i hög grad instrumentellt till sina formella studier. På dataprogrammet formuleras dock samtidigt en förväntan om att studenter bortom studierna genomsyras av en passion för datorteknik. Denna passion ges utpräglat heteromaskulina konnotationer, inte minst genom hur den artikuleras i studentkulturen. I avhandlingen tolkas detta som ett skäl till att datateknikprogrammet, i kontrast till kemiteknikprogrammet, framträder som ett program med tydliga maskulina förtecken.
URI: http://hdl.handle.net/2077/39621
Appears in Collections:Gothenburg Studies in Educational Sciences
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

 

 

© Göteborgs universitet 2011