GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Rörlig bild kontra katederundervisning: En kvantitativ jämförande studie av kunskapsinlärning och ämnesintresse


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/3942

Files in This Item:

File Description SizeFormat
HT06-1190-10.pdf1004KbAdobe PDF
View/Open
Title: Rörlig bild kontra katederundervisning: En kvantitativ jämförande studie av kunskapsinlärning och ämnesintresse
Authors: Börtin, Pierre Christer
Johansson, Ronnie
Issue Date: 2007
Degree: Student essay
Abstract: Syftet med denna undersökning var att jämföra effekterna av traditionell undervisning utan inslag av rörlig bild med traditionell undervisning med inslag av rörlig bild. Vi har undersökt två typer av effekter: kunskapsinlärning och intresse för ämnet. Vidare har båda effekterna undersökts i det korta och det långa tidsperspektivet. Experimentet utfördes på två fjärdeklasser under HT06. Båda klasserna utsattes för betingelser i form av undervisning. En grupp gavs traditionell undervisning utan r... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/3942
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011