GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Department of Law / Juridiska institutionen >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Juridiska institutionen >

Lagstiftnings ändamålsenlighet – En regleringsteoretisk utvärdering av fjärrvärmelagens potential att skapa förtroende


Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: http://hdl.handle.net/2077/39405

Bifogade filer i denna post:

Fil Beskrivning StorlekFormat
gupea_2077_39405_1.pdfAbstract100KbAdobe PDF
Visa/Öppna
Titel: Lagstiftnings ändamålsenlighet – En regleringsteoretisk utvärdering av fjärrvärmelagens potential att skapa förtroende
Författare: Hult, Daniel
E-post: daniel.hult@law.gu.se
daniel_hult@hotmail.com
Utgivningsdatum: 23-sep-2015
Universitet: Göteborgs universitet. Handelshögskolan
Institution: Department of Law ; Juridiska institutionen
Datum för disputation: 2015-10-23
Disputation: Fredagen den 23 oktober 2015, kl. 10.00, i SKF-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Examinationsnivå: Doctor of Laws
Publikationstyp: Doctoral thesis
Nyckelord: reglering
lagstiftning
förtroende
ändamål
fjärrvärme
utvärdering
tvärvetenskap
regulation
legislation
trust
legislative purpose
district heating
evaluation
multidisciplinary
Sammanfattning: This thesis concerns the question whether it is possible to create trust by the use of legislation. I ask the question whether the Swedish District Heating Act (DHA) can be deemed to be fit for its purpose. I show that the main purpose of the DHA is the creation of trust. On a more concrete level, therefore, my research task is to evaluate whether the DHA has the potential to create trust. I examine the concept of trust with a multi-disciplinary approach, drawing on trust research from var... mer
ISBN: 978-91-7223-625-7
URI: http://hdl.handle.net/2077/39405
Samling:Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Juridiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011