Show simple item record

dc.contributor.authorGolander, Victoria
dc.contributor.authorMelbe, Victor
dc.date.accessioned2015-06-18T08:57:15Z
dc.date.available2015-06-18T08:57:15Z
dc.date.issued2015-06-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/39379
dc.description.abstractSyftet med vår studie var att undersöka hur ledande personer inom arbetet mot trafficking i Uganda ser på sexuell trafficking som socialt fenomen/problem. Vi ville ta reda på vad dessa uppfattningar påverkas av och hur de i förlängningen påverkar deras arbete mot sexuell trafficking och de utsatta. Vår undersöknings resultat och analys bygger på nio semistrukturerade intervjuer med praktiker och experter inom många olika fält som på ett eller annat sätt anknyter till arbetet mot trafficking. Resultaten av dessa intervjuer presenteras i tematisk form utifrån våra frågeställningar. Vår studies teoretiska utgångspunkter var postkolonial teori samt intersektionellt perspektiv. Vi använde oss av dessa teorier och perspektiv för att belysa både hur uppfattningarna kan tolkas samt hur påverkan av dessa uppfattningar kan förstås med Ugandas geopolitiska situation i åtanke. Vi vävde även in vår egen påverkan på studiens resultat i egenskap av att vara västerländska studenter i relation till våra respondenters kontext. Våra resultat pekar på vissa luckor i våra respondenters förståelse av sexuell trafficking som fenomen i fråga om offer och förövare, samt problematiserar arbetet mot trafficking i Uganda där organisationer som arbetar med dessa frågor finansieras utifrån av västerländska aktörer med en viss politisk och ideologiskt agenda på grund av den ugandiska statens ointresse för dylika frågor.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectTrafficking, "sexuell trafficking", Uganda, Afrika.sv
dc.titleIt is real, it is happening - En kvalitativ studie av uppfattningar om sexuell trafficking hos ledande personer inom arbetet mot trafficking på nationell nivå i Uganda.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record