GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Historical Studies / Institutionen för historiska studier (2009-) >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för historiska studier >

Sverige och Nordlanden. Förvaltning och nordlig expansion 1250-1550


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/39337

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_39337_1.pdfMain Thesis17913KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_39337_2.pdfCover6017KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_39337_4.pdfSpikblad149KbAdobe PDF
View/Open
Title: Sverige och Nordlanden. Förvaltning och nordlig expansion 1250-1550
Authors: Tegengren, Gunilla
E-mail: gunilla.tegengren@history.gu.se
tegengren@outlook.com
Issue Date: 4-Sep-2015
University: Göteborgs universitet. Humanistiska fakulteten
University of Gothenburg. Faculty of Arts
Institution: Department of Historical Studies ; Institutionen för historiska studier
Date of Defence: 2015-10-09
Disputation: Fredagen 9 oktober 2015, Lilla Hörsalen, Humanisten
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Series/Report no.: Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar Samfundets Handlingar
Nr 72
Keywords: state formation
territorial expansion
legal change
medieval state
assessment
taxation
peasants
Abstract: ABSTRACT Tegengren, Gunilla, 2015: Sverige och Nordlanden. Förvaltning och nordlig expansion, 1250-1550. (Sweden and the Northern Provinces. Central and provincial governance, administration and territorial expansion in the north, 1250-1550). Ph.D. dissertation, Department of Historical Studies, University of Gothenburg, Sweden. Written in Swedish, with an English summary. Since the nineteenth century Sweden has been described in research as a kingdom on the European periphery whose deve... more
ISBN: 978-91-628-9494-8 (e-publication)
978-91-628-9493-1
ISSN: 0560-2416
Description: Den svenska statsbildningen är ett omdiskuterat historiskt problem. Man har länge hävdat att förutsättningar för en svensk statsförvaltning saknades under medeltiden och blev möjlig först på Gustav Vasas tid. I den här avhandlingen undersöks statsbildningen från ett förvaltningsperspektiv och visar helt nya resultat. Folkungatiden 1250 – 1389 var en period av stark förnyelse då en centraliserad statsförvaltning byggdes upp och staten införde ett system för individuell beskattning av böndernas jord. Under denna period expanderade Sverige också mot norr och de hälsingska och bottniska landskapen anslöts till det svenska riket. Från ett förvaltningshistoriskt perspektiv var det Upplandslagen och dess administrativa ordningar som kom att ligga till grund för all senare förvaltningsutveckling i vårt land. Upplandslagen var höjdpunkten i den omvälvande politiska utvecklingsprocess som påbörjades av Birger jarl och gjorde Sverige till en territoriell monarki bland andra i medeltidens europeiska samhälle.
URI: http://hdl.handle.net/2077/39337
Appears in Collections:Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för historiska studier

 

 

© Göteborgs universitet 2011