GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) >
Högskolepedagogisk skriftserie >

Kärleken till komplexiteten. En pedagogisk reflektion över svindelns nödvändighet i konstvetenskaplig undervisning.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/39210

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_39210_1.pdf400KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kärleken till komplexiteten. En pedagogisk reflektion över svindelns nödvändighet i konstvetenskaplig undervisning.
Authors: von Rosen, Astrid
Issue Date: 1-Jun-2015
Extent: 12 sidor
Publication type: article, peer reviewed scientific
Publisher: Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande.
Organization: Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL).
Series/Report no.: "Högskolepedagogisk skriftserie (vid offentliggörandet "PIL-enhetens skriftserie")
2015:03
Keywords: negative capability
dynamisk dialektik
Rancière
den okunnige läraren
utbyte
ofullständighetens pedagogik
Lacan
överföring
svindel
komplexitet
kärlek
Abstract: I undervisningen i ämnet konst- och bildvetenskap ställs läraren inför utmaningen att hantera studenternas ibland frustrerade och vilsna möte med komplexa studieobjekt. I denna artikel ställer jag följande huvudfråga: På vilka grunder kan man som lärare förstå och hantera studenternas frustration och vilsenhet inför komplexiteten? Syftet med undersökningen är att problematisera och teoretiskt benämna det jag kallar för kärleken till komplexiteten. Mitt arbete fokuserar särskilt på den dimension ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/39210
Appears in Collections:Högskolepedagogisk skriftserie

 

 

© Göteborgs universitet 2011