GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) >
Högskolepedagogisk skriftserie >

En reflektion kring constructive alignment


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/39208

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_39208_1.pdf405KbAdobe PDF
View/Open
Title: En reflektion kring constructive alignment
Authors: Salmijärvi, Susanna
Issue Date: 1-Jun-2015
Extent: 16 sidor
Publication type: article, peer reviewed scientific
Publisher: Göteborgs universitet. Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande.
Organization: Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL).
Series/Report no.: Högskolepedagogisk skriftserie (vid offentliggörandet "PIL-enhetens skriftserie")
2015:1
Keywords: Konstruktiv länkning (constructive alignment)
John Biggs
Kritik
Bildning
Livslångt lärande
Abstract: Hur ska vi universitetslärare förmedla de krav som vi ställer på våra studenter utifrån de program- och kursmål som formulerats? I denna text görs en teoretisk prövning av ett populärt svar på frågan. Åtminstone enligt en tolkning av John Biggs idé om konstruktiv länkning (constructive alignment) bör de krav vi ställer på våra studenter explicitgöras för dem. Studenter ska alltså medvetandegöras om de krav som ställs på dem, genom att vi talar om för dem vilka kraven är, så att de kan sträva eft... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/39208
Appears in Collections:Högskolepedagogisk skriftserie

 

 

© Göteborgs universitet 2011