GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Education and Special Education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (2010-) >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för pedagogik och specialpedagogik >

Pedagogisk utveckling genom kollegial granskning:Fallet Lärande Besök utifrån aktör-nätverksteori


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/38862

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_38862_1.pdfThesis20795KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_38862_2.pdfSpikblad900KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 212 kr. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Pedagogisk utveckling genom kollegial granskning:Fallet Lärande Besök utifrån aktör-nätverksteori
Authors: Nyvaller, Monica Margareta
E-mail: monica.nyvaller@ped.gu.se
Issue Date: 4-Sep-2015
University: Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten
University of Gothenburg. Faculty of Education
Institution: Department of Education and Special Education ; Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Date of Defence: 2015-09-25
Disputation: Fredagen den 25 september 2015, kl.13:00 Göteborgs universitet, Pedagogen, Kjell Härnqvistsalen
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Series/Report no.: GOTHENBURGH STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES
372
Keywords: Förändringsprocesser, utbildningsförändring, kollegial granskning, Lärande besök, aktör-nätverksteori, fallstudie, lokal skolutveckling
educational change processes, collegial review, Learning Visits, actor-network theory, case study, local school development
Abstract: The thesis is analyzing historical and present traces of a program for collegial reviewing of teaching instruction and school work. It is designed and deployed within three municipalities in Western Sweden called “Learning Visits”. The study is based on data from interviews with teachers, school-leaders, superintendents, developmental-leaders, and observers and was enacted in the program. I especially followed Learning Visits through fieldwork – to one teacher team within one unit (grade 6-9) an... more
ISBN: 978-91-7346-839-8 (tryckt)
978-91-7346-840-4 (pdf)
ISSN: 0436-1121
Description: I avhandlingen har jag följt spåren av ett program för kollegial granskning inom utbildningsområdet och hur denna idé har formats i tre västsvenska kommuner och gett upphov till först projektet alp och sedan till det etablerade programmet Lärande besök. I centrum för analysen står frågor som (i) Hur formas processerna, som får ett program att överleva i den dagliga konkurrensen med andra program och initiativ? (ii) Hur lyckas det knyta människor till sig och vinna deras lojalitet? Lärande besök har hela tiden haft ambitionen att bidra till lokal pedagogisk utveckling och därigenom forma undervisningen och relationerna i förskola, skola och gymnasium. Programmet har även knutit till sig fritidspedagoger och bör därför vara intressant även för fritidshemmen. Studiens analyser har exempelvis visat: • att Lärande besök har etablerat sig som ett attraktivt och angeläget komplement till ett rådande och dominerande kvalitetsutvecklingssystem; • att Lärande besök för utvecklingsledare och skolchefer ger en transparent direktlänk till barns och elevers lärande, via insynen i lärares undervisning och skolledares ansvar; • att programmets samspel inom professionen visat på en kollektiv förmåga att granska och bedöma det egna yrkesutövandet. Angreppssättet via aktör-nätverksteori har skapat en bild av hur pedagogiska program genom en mångfald av översättningar formas i nät av förbindelser mellan olika aktörer. Studien har genom översättningsbegreppet strukit under att förändring alltid innebär att designer blir omdesigner. Snarare än en ordnad planerad och stegvis förändringsprocess framstår Lärande besöks framväxt och verksamhet som en komplex rörelse, som ändå visar på systematisk anpassning och plasticitet inför förändringsbetingelserna. Professionellt samspel har därmed hävdat sig som en viktig förändringsfaktor.
URI: http://hdl.handle.net/2077/38862
Appears in Collections:Gothenburg Studies in Educational Sciences
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

 

 

© Göteborgs universitet 2011