GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Hjälpmedel i ett sociokulturellt sammanhang - Förhållningssätt till stödjande, rehabiliterande och utvecklande redskap i grund-särskolan och gymnasiesärskolan


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/38785

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_38785_1.pdfDegree project2098KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hjälpmedel i ett sociokulturellt sammanhang - Förhållningssätt till stödjande, rehabiliterande och utvecklande redskap i grund-särskolan och gymnasiesärskolan
Authors: Sall, Susan
Issue Date: 2015
Extent: 61
Degree: Student essay
Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning
Series/Report no.: HT14-2480-11
Keywords: redskap
artefakter
hjälpmedel
AKK
kognition
kommunikation
Abstract: Uppsatsen belyser förhållningssätt till kognitiva och kommunikativa hjälpmedel hos skolpersonal i särskolan och gymnasiesärskolan. Datainsamlingen har skett via en webbenkät. Analyser av resultatet är gjorda enligt kvantitativ metod med inslag av kvalitativa tolkningar. Den teoretiska ramen är i huvudsak färgad av ett sociokulturellt tolkningsperspektiv, i vilket ett pro-blematiserande av hjälpmedel, artefakter, redskap och den medieringen av kunskaper som dessa kan bidra till förankras. Efter ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/38785
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011