Byggforskningsrådet, BFR och dess föregångare (1942-2000) hade till uppgift att finansiera forskning inom byggande och samhällsplanering samt att informera om forskningsresultat. Det senare skedde främst genom en omfattande publiceringsverksamhet. Litteraturen består av allt från smalare forskningsrapporter till praktiska handböcker riktade till branschen. I stort sett alla ämnen inom byggande och samhällsplanering behandlades. Totalt publicerades ca 4500 skrifter.

Nu har över 2.500 BFR rapporter digitaliserats, t ex alla i Rapportserierna (R) 1970-1994 som finns sökbara här i GUPEA E-arkiv och i LIBRIS. Dessutom tillkommer även de 100-tals andra skrifter som redan skannats i de andra BFR-serierna fr 1944-.

Projekten har utförts vid Lunds Tekniska Högskola i samarbete med Göteborgs universitetsbibliotek med finansiering av Energimyndigheten och SBUF.

Collections in this community

Recent Submissions

View more