GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Vetenskapligt Underlag för Hygieniska Gränsvärden 34


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/38746

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_38746_1.pdfNr 2015;49(1) i Fulltext1529KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 175 kr. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Vetenskapligt Underlag för Hygieniska Gränsvärden 34
Authors: Montelius, (Ed.) Johan
Kriteriegruppen för hygieniska gränsvärden
Issue Date: 21-Apr-2015
Extent: 130
Publication type: book
Publisher: Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Organization: Arbetsmiljöverket (Swedish Work Environment Authority)
Series/Report no.: Arbete och Hälsa
2015;49(1)
Keywords: Hygieniska gränsvärden
Aluminium
Aluminiumföreningar
Vätefluorid
Dimethlformamid
Diklormetan
Metylenklorid
ISBN: 978-91-85971-53-4
URI: http://hdl.handle.net/2077/38746
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011