GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Mobiltelefonen i gränslandet - Hur gymnasielärare ser på mobilförbud


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/38713

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_38713_1.pdf427KbAdobe PDF
View/Open
Title: Mobiltelefonen i gränslandet - Hur gymnasielärare ser på mobilförbud
Authors: yrlid, olof
salonen, jonas
Issue Date: 2015
Degree: Student essay
Keywords: Mobiltelefon
skola
gymnasieskola
mobilförbud
l
Abstract: Sammanfattning: Syftet men den här uppsatsen är att ta reda på hur gymnasielärare ser på elevers mobilanvändande och på mobilförbud. En fråga som är väldigt aktuell just nu i den svenska skoldebatten, både ute i verksamheten och bland beslutsfattare. Genom att intervjua åtta gymnasielärare på djupet fick vi ett gediget material som vi sedan undersökte och drog slutsatser ifrån. I de öppna intervjuerna styrde respondenterna samtalet om hur ett existerande mobilförbud på deras skola kommit till oc... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/38713
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011