Show simple item record

dc.contributor.authorIngvarsson, Pierresv
dc.contributor.authorWallin, Katarinasv
dc.date.accessioned2015-04-14T13:26:32Z
dc.date.available2015-04-14T13:26:32Z
dc.date.issued2015sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/38705
dc.description.abstractSammanfattning Att vara lärare i hem- och konsumentkunskap innebär ofta att arbeta på egen hand med planering, bedömning och utvärdering och studiens syfte ligger i att synliggöra och analysera hem- och konsumentkunskapslärares förhållningssätt relaterat till bedömning i skolan. Frågor som rör problemområdet handlar om vilka strategier inom bedömning som kan identifieras hos några lärare i hem- och konsumentkunskap samt hur lärarna förhåller sig till formativ respektive summativ bedömning. Metod som har använts i studien är semistrukturerade intervjuer med sex lärare i hem- och konsumentkunskap och studiens analys har bearbetats via transkribering och kodning. Studiens teoretiska ram utgår från begreppen validitet och reliabilitet och hur dessa står sig i förhållande till bedömning. Att synliggöra hem- och konsumentkunskapslärares förhållningssätt inom bedömningsfältet får konsekvenser som innefattat både didaktiska och pedagogiska aspekter vilket studiens resultat visar i form av att respondenterna förhållandevis likartade förhållningssätt vad gäller bedömning innebär att planering, undervisning samt utvärdera görs i didaktisk anda utifrån kursplanen i hem- och konsumentkunskap och med hänsyn till elevens läroprocess. Resultatet visar att strategier som pedagogerna använder sig av inom bedömningsfältet var matriser, anteckningar, planering, reflektioner, i dialogen, feedback samt processen. Samtliga pedagoger använder sig mest av formativ bedömning och pedagogerna menar att de “alltid” har använt sig av formativ bedömning inom hem- och konsumentkunskap. Vi menar att studien är relevant för läraryrket eftersom bedömningsfältet är komplext och i viss mån svårtolkat, lägg därtill lärarutbildningens blygsamma undervisning om bedömning varvid denna studie kan ses som ett led i att synliggöra bedömning i skolan.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectBedömningsv
dc.subjectformativsv
dc.subjectsummativsv
dc.subjectvaliditetsv
dc.subjectreliabilsv
dc.titleHur sker bedömning i hem- och konsumentkunskap? Hem- och konsumentkunskapslärares förhållningssätt kring bedömning.sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record