Show simple item record

dc.contributor.authorToral, Emmasv
dc.contributor.authorMänniska, natur och samhälle för tidigar, Musiksv
dc.date.accessioned2015-04-14T13:26:32Z
dc.date.available2015-04-14T13:26:32Z
dc.date.issued2015sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/38703
dc.description.abstractSyftet med denna studie var att genom kvalitativa intervjuer studera pojkars attityder till skolarbete i årskurs 6 ur ett genusperspektiv. Uppsatsen grundar sig i att pojkar som grupp presterar sämre i skolan och att en ”pojkkris” råder inom skolan. Ur det kommer studiens syfte - påverkas pojkars motivation för skolarbetet av att vara en pojke. Insamlingen av studiens material gjordes genom kvalitativa intervjuer med sju pojkar i en mindre ort i Skåne. Intervjuerna grundar sig i tre huvudfrågor: 1) Hur ser pojkarna på studiemiljön, läraren och kamraternas betydelse för deras eget lärande? 2) Vilka ambitioner har pojkar med sitt skolarbete? 3) Vilka orsaker ser pojkarna bakom sina framgångar respektive misslyckande i skolan? Det insamlade materialet har tolkats och analyserats genom en genusteori för att se om elevens könstillhörighet påverkar deras motivation och ambition för deras skolarbete. Studiens resultat visar att pojkarnas motivation och ambition påverkas av några olika faktorer. Dels vilket ämne de studerar och dels hur mycket talang de har för ämnet sen innan. Pojkarna påverkas även av den sociala kulturen som finns i klassen där tävlingsinstinkten är stark och där risken att bli kallad ”pluggis” är stor. Resultatet visar även hur viktigt det är för pojkar att bli uppmuntrade att göra könsöverskridande ämnesval i skolan för att få en möjlighet att förbättra sina resultat.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectMotivationsv
dc.subjectgenussv
dc.subjectpojkarsv
dc.subjectskolansv
dc.titleMotivation i skolan ur ett genusperspektiv. En kvalitativ studie av sju pojkar i årskurs 6sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record