Show simple item record

dc.contributor.authorEriksson, Evelinaswe
dc.contributor.authorLimberg, Åsaswe
dc.contributor.authorÖberg, Danielaswe
dc.date.accessioned2007-05-08T13:18:35Z
dc.date.available2007-05-08T13:18:35Z
dc.date.issued2007swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/3869
dc.description.abstractSyftet med vårt examensarbete har varit att undersöka hur man arbetar tematiskt med hjälp av sagan i förskola och skola. Vi vill också undersöka hur pedagoger och barn ser på detta arbete. Vi har dock begränsat vår studie och främst studerat dessa frågeställningar: · Hur arbetar och hur genomför man ett tematiskt arbetssätt med hjälp av sagan? · Hur kan man integrera alla kunskapsfält när man arbetar med sagan som utgångspunkt? · Hur gör pedagogerna för att försöka få med sig alla barn då man arbetar på detta sätt? · Är det möjligt att individualisera när man arbetar med sagan som utgångspunkt och i så fall hur? · Hur sker dokumentationen av barnens utveckling och lärande vid detta arbetssätt? · På vilket sätt är det givande för barnen att arbeta tematiskt utifrån en saga samt vilka är de positiva och de negativa aspekterna enligt pedagogerna? Metoden vi använt oss av för att kunna genomföra vårt examensarbete är följande, observationer, barnintervjuer och pedagogintervjuer. Vi har även använt oss av litteratur samt tidigare forskning. I denna uppsats har vi undersökt en förskola som arbetar tematiskt med en saga under ett år och en skola som arbetar med flera sagor som tema under en period, en dag i veckan. Därefter har vi jämfört våra två undersökningsverksamheter. Vi har under vår studie använt oss av bandspelare samt digitalkamera för att dokumentera våra intervjuer samt observationer. De viktigaste didaktiska konsekvenserna vi har kommit fram till är att pedagogerna måste synliggöra syftet med temaarbetet om det skall ske lärande och utveckling hos barnen. Vi har även funnit en intressant skillnad i pedagogernas intentioner om vad de vill att barnen skall lära sig och det barnen faktiskt lär sig. Vi anser att ett tematiskt arbetssätt utifrån sagan medför oändliga möjligheter för att fånga, stimulera och utveckla barnens kunskaper. Vi ser även sagans möjligheter att skapa en verksamhet som utgår ifrån barnens tidigare erfarenheter och intressen, därav har vår studie stor relevans för vårt yrke.swe
dc.language.isosvswe
dc.titleSagan som grund för lärande. En studie av tematiskt arbetssätt med utgångspunkt i sagan i förskolan och skolanswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record