GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen- Ett nedslag i den svenska skolan hösten 2006


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/3862

Files in This Item:

File Description SizeFormat
HT06-2611-033.pdf418KbAdobe PDF
View/Open
Title: Daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen- Ett nedslag i den svenska skolan hösten 2006
Authors: Carlsson, Sofia
Hansson, Eva
Issue Date: 2007
Degree: Student essay
Keywords: Daglig fysisk aktivitet
tillägg i läroplanen
arb
Abstract: Inledning: I ett samhälle där människor i allt större utsträckning drabbas av vällevnadssjukdomar såsom fetma, diabetes typ II, hjärt-kärlsjukdomar och så vidare, känns det aktuellt att belysa vad skolan gör för att främja att barnen får en sund livvstil. Arbetet bygger på fyra intervjuer med olika rektorer, genomgång av olika projekt samt aktuell forskning som gjorts kring daglig fysisk aktivitet i skolan. Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka hur rektorer på fyra skolor ser på vikten ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/3862
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011