GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Rapporter AMM GU (2010-) >

Hälsa och framgång! Organisationsklimat för hälsa, säkerhet, innovation och effektivitet. Slutrapport


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/38573

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_38573_1.pdfRapport i fulltext1747KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hälsa och framgång! Organisationsklimat för hälsa, säkerhet, innovation och effektivitet. Slutrapport
Authors: Törner, Marianne
Pousette, Anders
Larsman, Pernilla
Eklöf, Mats
Hemlin, Sven
Issue Date: Mar-2015
Extent: 78
Publication type: report
Series/Report no.: Rapportserie AMM
2015 Nr 1
Keywords: Hälsa
Organisationsklimat
Säkerhet
Innovation
Effektivitet
Framgång
Arbetshälsa
Fötetagskultur
Organisationskultur
Hälsovetenskap
Miljömedicin
Yrkesmedicin
Psykologi
Abstract: För att en konkurrensutsatt organisation ska vara framgångsrik på längre sikt så måste den hålla god effektivitet och produktivitet för att klara lönsamheten i global konkurrens, och upprätthålla god kvalitet inom ramen för hårt begränsade resurser. Men god effektivitet just nu är inte tillräckligt. Långsiktig framgång kräver också att man kan erbjuda goda arbetsförhållanden så att de anställda mår bra och inte kommer till skada, trivs med arbetet och är motiverade att göra ett bra jobb efter bä... more
ISBN: 978-91-86863-07-4
URI: http://hdl.handle.net/2077/38573
Appears in Collections:Rapporter AMM GU (2010-)

 

 

© Göteborgs universitet 2011