GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Department of Economy and Society / Institutionen för ekonomi och samhälle (2013-) >
Research Reports / Rapporter - Institutionen för ekonomi och samhälle >

Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland -Kunskapssammanställning och forskningsbehov


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/38473

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_38473_1.pdfReport748KbAdobe PDF
View/Open
Title: Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland -Kunskapssammanställning och forskningsbehov
Authors: Slätmo, Elin
Issue Date: 12-Mar-2015
Series/Report no.: Working Papers in Human Geography
2015/3
Keywords: Kollektivtrafiksekretariatet
Västra
Götalandsregionen
Stationers
roll
utveckling
mindre
orter
Region
Halland
Trollhättan
Lilla
Edet
Stenungssund
Kungsbacka
Varberg
Hylte
Abstract: Denna rapport är resultatet av ett uppdrag från Kollektivtrafiksekretariatet i Västra Götalandsregionen till undertecknad. Rapporten är en del av projektet ”Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland”, inom vilket företrädare från Västra Götalandsregionen och Region Halland, kommunerna Trollhättan, Lilla Edet, Stenungssund, Kungsbacka, Varberg och Hylte samt forskare från avdelningen för Kulturgeografi på Göteborgs universitet deltar. Projektet är delfinansierat av Tillväxtve... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/38473
Appears in Collections:Research Reports / Rapporter - Institutionen för ekonomi och samhälle

 

 

© Göteborgs universitet 2011