GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Research reports / Rapporter >

Vägskälens kulturarv - kulturarv vid vägskäl : om att skapa plats för romer och resande i kulturarvet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/38342

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_38342_1.pdf11379KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vägskälens kulturarv - kulturarv vid vägskäl : om att skapa plats för romer och resande i kulturarvet
Editors: Holmberg, Ingrid Martins
Issue Date: 2014
Extent: 262 s.
Publication type: book
Publisher: Makadam
ISBN: 978-91-7061-165-0
Description of work included: 1. Om romers historiska platser i kulturarvet / Ingrid Martins Holmberg 2. Svenska romers platser i Göteborg 1890-1960 / Erika Persson 3. Arkeologiska perspektiv på romers och resandes historia / Maria Persson 4. Forskningsöversikter: romer och resande i historierepresentation & romers och resandes historiska platser / Erika Persson 5. Offentlig kulturarvssektors kännedom om romers och resandes historiska platser / Ingrid Martins Holmberg & Sebastian Ulvsgärd 6. Kulturarvsprojektet resandekartan: nationsgränsöverskridande platshistoria / Ingrid Martins Holmberg & Kristian Jonsson 7. Kulturarvsprojektet rom san: årets utställning och årets museum / Ingrid Martins Holmberg & Kristian Jonsson 8. Heritage, territory and nomadism: theoretical reflections / Staffan Appelgren
URI: http://hdl.handle.net/2077/38342
Appears in Collections:Research reports / Rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011