GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Department of Economy and Society / Institutionen för ekonomi och samhälle (2013-) >
Research Reports / Rapporter - Institutionen för ekonomi och samhälle >

’Året utomlands’ och det unga vuxenlivets geografi -En studie av utlandsflyttningar, vuxenblivande och transnationell rörlighet bland unga


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/38304

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_38304_1.pdfReport1558KbAdobe PDF
View/Open
Title: ’Året utomlands’ och det unga vuxenlivets geografi -En studie av utlandsflyttningar, vuxenblivande och transnationell rörlighet bland unga
Authors: Frändberg, Lotta
Issue Date: Feb-2015
Extent: 110 p
Publication type: report
Organization: Avdelningen för Kulturgeografi, Institutionen för Ekonomi och Samhälle, Göteborgs universitet Box 630, 405 30 Göteborg
Series/Report no.: Choros
2015/1
Keywords: ungdomar
utlandsflyttningar
transnationella
rörlighet
Abstract: Syftet med denna studie har varit att undersöka betydelsen av ungdomars tillfälliga utlandsflyttningar för den tidiga livsbanans utveckling och särskilt för den fortsatta transnationella rörlighetens omfattning och utsträckning. Detta övergripande syfte faller ut i två delar: att undersöka tillfälligt utlandsboende under ungdomsåren utifrån vuxenblivandet som process samt att utforska hur denna praktik är kopplad till andra rörlighetshandlingar och -händelser i den tidiga livsbanan. Till dessa s... more
ISBN: 91-86472-74-7
URI: http://hdl.handle.net/2077/38304
Appears in Collections:Research Reports / Rapporter - Institutionen för ekonomi och samhälle

 

 

© Göteborgs universitet 2011