GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) / The Royal Society of Arts and Sciences in Gothenburg >
ACTA REGIAE SOCIETATIS SCIENTARIUM ET LITTERARUM GOTHOBURGENSIS >
INTERDISCIPLINARA >

Människans hälsa och ohälsa


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/38270

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_38270_1.pdf1452KbAdobe PDF
View/Open
Title: Människans hälsa och ohälsa
Authors: Smedby, Björn
Mattsson, Bengt
Granström, Marta
Rydevik, Björn
Nordin, Margareta
Enerbäck, Sven
Berglund, Göran
Strandvik, Birgitta
Editors: Karlsson, Birger
Rydevik, Björn
Issue Date: Oct-2014
Extent: 85 sidor
Publication type: book
Publisher: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS)
Organization: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS)
Series/Report no.: INTERDISCIPLINARA
Keywords: Hälsa
Ohälsa
Mortalitet
Morbiditet
Personlig vård
Evidensbaserad vård
Vaccination
Influensapandemi
narkolepsi
Smärta
Smärtupplevelse
Ryggsmärta
Evidensbaserad behandling av ryggsmärta
Rehabilitering
Brunt fett i vävnader
Övervikt
Diabetes
Kost
Hjärt-kärlsjukdomar
Cancer
Kostrekommendationer
Livsstilssjukdomar
Epigenetik
Bröstmjölk
Fettsyramönster
Abstract: Föreliggande uppsatser med det övergripande namnet "Människans hälsa och ohälsa" är utarbetade med utgångspunkt från föredrag vid en KVVS-konferens med samma titel som ägde rum i oktober 2011. I dessa uppsatser behandlas olika problemområden med anknytning till hälsa och ohälsa hos människan. Socialmedicinska frågor som mortalitet, dödsorsaker och morbiditet ges en övergripande beskrivning. Personlig vård inom medicinen kontra regelverk i form av generella riktlinjer beskrivs som delvis kollider... more
ISSN: 0347-4925
URI: http://hdl.handle.net/2077/38270
Appears in Collections:INTERDISCIPLINARA

 

 

© Göteborgs universitet 2011