GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Konstruktioner och sånt. Värderande och/eller abstraherande XP_konj_NP


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/38265

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_38265_1.pdf408KbAdobe PDF
View/Open
Title: Konstruktioner och sånt. Värderande och/eller abstraherande XP_konj_NP
Authors: Abad, Joel
Issue Date: 13-Feb-2015
Degree: Student essay
Keywords: konstruktionsgrammatik
känslouttryck
värderande abstraherande konstruktion
Abstract: I uppsatsen undersöks samordningsmönster där samordningen ger uttryck för en abstraktion och/eller en värdering, t ex i ”papper och skit”. Syftet är att undersöka huruvida man kan tala om olika konstruktioner, i fallet med XP_konj_NP, och vad som i så fall kännetecknar de fall som ger uttryck för en abstraktion och/eller en värdering. Uppsatsens teoretiska ram är konstruktionsgrammatiken, i vilken man inte gör en strikt åtskillnad mellan lexikon och grammatik, utan istället utgår från kon... more
Description: Språkvetenskapligt självständigt arbete SV1301, 15 hp Svenska språket HT 2014 Handledare: Rudolf Rydstedt
URI: http://hdl.handle.net/2077/38265
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011