GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Masteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Behöver Alma skickas till akutmottagningen? En kartläggning av de mest sjuka äldre med kognitiv svikt som skickas till akutmottagningen från särskilda boenden.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/38056

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_38056_1.pdf1627KbAdobe PDF
View/Open
Title: Behöver Alma skickas till akutmottagningen? En kartläggning av de mest sjuka äldre med kognitiv svikt som skickas till akutmottagningen från särskilda boenden.
Other Titles: Is it necessary to refer Alma to the emergency department?
Authors: Björck, Maria
Issue Date: 27-Jan-2015
Degree: Student essay
Keywords: Sköra äldre personer
kognitiv svikt
akutmottagning
specialistsjuksköterskor
kommunal äldrevård
vårdplaner
Abstract: Bakgrund: Många äldre patienter från särskilda boenden som skickas till sjukhus borde kunna få vård vid en annan vårdnivå. Patienter med kognitiv svikt har svårt att medverka i beslut om vård och behandling och det finns risk att dessa patienter utvecklar konfusion, drabbas av komplikationer och ökat lidande i främmande sjukhusmiljöer. Med stöd av forskning och erfarenhet från klinisk verksamhet kan det ifrågasättas om vård på sjukhus alltid medför förbättrat hälsostatus och ökad livskvalitet fö... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/38056
Appears in Collections:Masteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011