GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
CFK Centre for Consumer Science / Centrum för konsumtionsvetenskap >
Konsumtionsrapporten >

Konsumtionsrapporten 2014


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/37778

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_37778_1.pdf1955KbAdobe PDF
View/Open
Title: Konsumtionsrapporten 2014
Authors: Roos, John Magnus
Issue Date: Dec-2014
Extent: 54 sidor
Publication type: report
Organization: Centrum för konsumtionsvetenskap
Abstract: I Konsumtionsrapporten 2014 sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under 2013. Rapporten består av två delar. I den första delen, ”Basfakta”, ges en helhetsbild av hushållens konsumtion som baseras på offentlig statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och hur nöjda svenska konsumenter är med sina liv baserat på statistik från SOM-institutet. Den andra delen belyser några konsumtionsområden av särskilt intresse. I slutet presenteras detaljerad statistik i bilagor.
URI: http://hdl.handle.net/2077/37778
Appears in Collections:Konsumtionsrapporten

 

 

© Göteborgs universitet 2011