GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Research reports / Rapporter >

Svenska kyrkans kulturarv: Forskningsöversikt 2009-2014


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/37772

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_37772_2.pdfReport3773KbAdobe PDF
View/Open
Title: Svenska kyrkans kulturarv: Forskningsöversikt 2009-2014
Authors: Persson, Erika
Löfgren, Eva
Wetterberg, Ola
Issue Date: 16-Dec-2014
Extent: 55 s.
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet
Organization: Institutionen för kulturvård
Series/Report no.: Institutionen för kulturvård
Summary: Vilka forskare och forskningsmiljöer sysslar med Svenska kyrkans materiella kulturarv idag? Går det att urskilja särskilda frågor eller teman som präglar forskningsfältet? Det är frågor som besvaras i denna översikt, som tar sin utgångspunkt i en systematisk genomgång av aktuella forskningsprojekt. Översikten omfattar såväl publicerade forskningsresultat (artiklar, litteratur, rapporter) som projektansökningar och examensarbeten från perioden 2009-2014. Häri ingår också publikationer som har ti... more
ISBN: 978-91-88101-00-6(pdf)
(tryckt)
ISSN: 1101-3303
Related work: http://conservation.gu.se/forskning/rhit
URI: http://hdl.handle.net/2077/37772
Appears in Collections:Research reports / Rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011