GUPEA >
Acta Universitatis Gothoburgensis >
Gothenburg Studies in Conservation >

Den utsatta konsten. Att förvalta konst i offentlig miljö – etik, lagstiftning och värdeförändring


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/37750

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_37750_2.pdfOmslag10383KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_37750_3.pdfInlaga1855KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_37750_4.pdfPaper I försätts.82KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_37750_5.pdfPaper I143KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_37750_6.pdfPaper II31456KbAdobe PDF
View/Open
Title: Den utsatta konsten. Att förvalta konst i offentlig miljö – etik, lagstiftning och värdeförändring
Authors: Hermerén, Karin
Issue Date: 2014
Publication type: licentiate thesis
Series/Report no.: 33
Abstract: Syftet med denna licentiatuppsats är att öka kunskapen om förutsättningarna för förvaltning, tillsyn och konservering avseende lös och byggnadsanknuten konst beställd av stat, landsting och kommuner i Sverige under 1900-talet. Många byggnadsanknutna konstverk har gradvis blivit en del av kulturarvet på samma sätt som äldre historiska byggnadsverk. Uppsatsen visar dock att det finns brister avseende kunskaper kring förvaltning och tillsyn av denna konst, både hos fastighetsägare och ur ku... more
ISBN: 978-91-7346-815-2
978-91-7346-816-9
ISSN: 0284-6578
URI: http://hdl.handle.net/2077/37750
Appears in Collections:Gothenburg Studies in Conservation

 

 

© Göteborgs universitet 2011