Show simple item record

dc.contributor.authorPilqvist, Jenssv
dc.contributor.authorÅgren, Axelsv
dc.contributor.authorYring, Helenasv
dc.date.accessioned2014-12-03T08:03:36Z
dc.date.available2014-12-03T08:03:36Z
dc.date.issued2014sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/37573
dc.description.abstractSammanfattning Syftet med denna kvalitativa studie är att belysa och undersöka hur pedagoger i förskolan upplever och förhåller sig till läroplansmålen gällande genus och jämlikhet. Studiens mål är att ta reda hur dagens pedagoger i förskolan ser på genus, men även i vilken mån de faktiskt lyckas med att omsätta målen i sin vardagliga verksamhet. Vår undersökning är en kvalitativ studie baserad på intervjuer och observationer. Studien är genomförd på tre förskolor tillsammans med sju pedagoger. Det innebär att vi inte kommer att leta efter en absolut sanning om hur pedagoger i allmänhet förhåller sig till genus utan snarare göra ett tendentiellt nedslag i tre befintliga förskoleverksamheter. Vår studie visar att i stort sett samtliga pedagoger vi intervjuat anser att det är viktigt att arbeta för jämlikhet och att motverka stereotypa könsroller och traditionella könsmönster. Samtidigt visar det sig däremot också att läroplansmålen av olika anledningar efterlevs i varierande utsträckning; bland annat därför att somliga pedagoger vidmakthåller att det finns en betydande skillnad mellan pojkar och flickor. Analysresultaten diskuterar vi i relation till teorier som poststrukturalism och feministisk poststrukturalism. Eftersom vi uppfattar pedagogernas utsagor liksom läroplanens innehåll som texter, har diskursanalys tillämpats både teoretiskt och metodologiskt. Vi anser att en aktiv diskussion och ökad medvetenhet kring genus och jämlikhet är viktigt för vår kommande yrkesroll som förskolepedagoger, eftersom vi alla är produkter av den samtid och det samhälle vi lever i, ett samhälle vi överlag, bortsett från de formulerade läroplansmålen, inte upplever vara särskilt tillfredsställande vad gäller möjligheterna att bryta mot givna normer och könsmönster.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectkönsv
dc.subjectgenussv
dc.subjectnormsv
dc.subjectstereotypsv
dc.subjectkönsrollersv
dc.subjectkönsmönstsv
dc.titleVi är ju ändå olika - En studie av förskolepedagogers syn på möjligheten att omsätta läroplanens jämställdhetsmål i den vardagliga verksamhetensv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record