GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession(2010-) >
Licentiatuppsatser / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession >

Variationens betydelse för elevernas lärande. Relationen mellan en funktions graf och grafen till funktionens derivata


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/37569

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_37569_4.pdfLicentiatuppsats1567KbAdobe PDF
View/Open
Title: Variationens betydelse för elevernas lärande. Relationen mellan en funktions graf och grafen till funktionens derivata
Authors: Ryberg, Ulf
Issue Date: 2014
Extent: 140
Publication type: licentiate thesis
Organization: Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet/Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies, University of Gothenburg
Keywords: derivata
graf
student
elev
uppfattning
variationsteori
learning study
Abstract: Begreppet derivata är mångfacetterat och innebörden kan beskrivas och tolkas i flera olika representationsformer. Elever har emellertid ofta en snäv uppfattning av begreppet och för många är derivata synonymt med algebraiska manipulationer. Vid uppgifter som utgår från grafer är det exempelvis vanligt förekommande att elever efterfrågar ett algebraiskt funktionsuttryck för att kunna tillämpa deriveringsregler. Förmågan att uppfatta derivatans innebörd i olika representationsformer har under lång... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/37569
Appears in Collections:Licentiatuppsatser / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

 

 

© Göteborgs universitet 2011