Now showing items 1-1 of 1

    • Hiv i Sverige - Prevention, sexuella attityder & beteenden 

      Creutz, Sandra; Gustavsson, Fredrik (2012-06-11)
      Introduktion: Humant immunbristvirus (hiv) är ett retrovirus som förekommer globalt och sprids mellan människor främst genom sex, från moder till barn, blod och blodprodukter samt mellan intravenösa narkotikamissbrukare. ...