GUPEA >
Acta Universitatis Gothoburgensis >
Gothenburg Studies in Educational Sciences >

Att lyckas i skolan. Om skolprestationer och kön i olika undervisningspraktiker


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/37427

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_37427_10.pdf984KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att lyckas i skolan. Om skolprestationer och kön i olika undervisningspraktiker
Editors: Öhrn, Elisabet
Holm, Ann-Sofie
Issue Date: 2014
University: University of Gothenburg. Faculty of Education
Publication type: book
Publisher: Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis
Organization: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Series/Report no.: Göteborg studies in educational sciences
363
ISBN: 978-91-7346-813-8
978-91-7346-814-5
ISSN: 0436-1121
URI: http://hdl.handle.net/2077/37427
Appears in Collections:Gothenburg Studies in Educational Sciences

 

 

© Göteborgs universitet 2011