GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
B-uppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

‘X som en gnu’ [adjektiv/verb] + [som] + [en] + [gnu] - en konstruktionsgrammatisk undersökning av X


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/37425

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_37425_1.pdf267KbAdobe PDF
View/Open
Title: ‘X som en gnu’ [adjektiv/verb] + [som] + [en] + [gnu] - en konstruktionsgrammatisk undersökning av X
Authors: Trieb, Linn
Issue Date: 19-Nov-2014
Degree: Student essay
Keywords: Konstruktikon
konstruktion
Korp
Abstract: Den här uppsatsen är en undersökning och karakterisering av konstruktionen X som en gnu - en konstruktion som grundar sig i det mer allmänna mönstret X som en Y, (flitig som en myra, hungrig som en varg, pigg som en lärka osv.) där X är en starkt utmärkande egenskap för Y. X som en Y-konstruktionen går inte direkt att variera, hungrig som en varg är det etablerade uttrycket och t.ex. ?hungrig som en björn fungerar således inte att säga, trots att det stämmer överens med konstruktionens mön... more
Description: Specialarbete, 7,5 hp Svenska språket, fortsättningskurs, SV1203 VT 2014 Handledare: Benjamin Lyngfelt
URI: http://hdl.handle.net/2077/37425
Appears in Collections:B-uppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011