GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) / The Royal Society of Arts and Sciences in Gothenburg >
ACTA REGIAE SOCIETATIS SCIENTARIUM ET LITTERARUM GOTHOBURGENSIS >
OTHER PUBLICATIONS >

Rymdens ödslighet och den breda vetenskapens nytta


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/37371

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_37371_1.pdf228KbAdobe PDF
View/Open
Title: Rymdens ödslighet och den breda vetenskapens nytta
Authors: Burman, Lars
Editors: Karlsson, Birger
Issue Date: Oct-2014
Extent: 9 sidor
Publication type: article, other scientific
Publisher: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS)
Organization: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS)
Citation: KVVS Årsbok 2014, pp. 67-75
Series/Report no.: Other Publications
Keywords: Vetenskaplig nytta, Pehr Dubb, Harry Martinson, vetenskapsnytta, kunskapssökande, Aniara, universitet
Abstract: I uppsatsen diskuteras kunskapssökandet och vetenskapen i generella termer. Från Pehr Dubbs retorik i Upplysningstidens 1700-tal leder framställningen fram till diktaren Harry Martinsons epos Aniara där forskningens glädje och människotillvarons tragedi framställs i subtil skönlitterär form.
ISSN: 0436-113X
URI: http://hdl.handle.net/2077/37371
Appears in Collections:OTHER PUBLICATIONS

 

 

© Göteborgs universitet 2011