GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) / The Royal Society of Arts and Sciences in Gothenburg >
ACTA REGIAE SOCIETATIS SCIENTARIUM ET LITTERARUM GOTHOBURGENSIS >
OTHER PUBLICATIONS >

TILLVÄXT ELLER UTDÖENDE - ett matematiskt mönster i biologi och samhälle


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/37311

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_37311_1.pdf1656KbAdobe PDF
View/Open
Title: TILLVÄXT ELLER UTDÖENDE - ett matematiskt mönster i biologi och samhälle
Authors: Jagers, Peter
Editors: Karlsson, Birger
Issue Date: Dec-2013
Extent: 9 sidor
Publication type: article, other scientific
Publisher: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS)
Organization: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS)
Citation: Särtryck ur KVVS Årsbok 2013, pp. 77-85
Series/Report no.: INTERDISCIPLINARA
Keywords: Tillväxt, utdöende, populationer, överlevnadssannolikhet, slumpmässighet
ISSN: 0436-113X
URI: http://hdl.handle.net/2077/37311
Appears in Collections:OTHER PUBLICATIONS

 

 

© Göteborgs universitet 2011