Show simple item record

dc.contributor.authorEkblad, Maria
dc.contributor.authorHjerpe-Ekelöf, Linnéa
dc.date.accessioned2014-10-28T09:30:49Z
dc.date.available2014-10-28T09:30:49Z
dc.date.issued2014-10-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/37266
dc.description.abstractDenna uppsats behandlar ämnet barn som bor på anstalt tillsammans med sina mammor i Sverige. Syftet med vår uppsats är att, utifrån ett anknytnings- och systemteoretiskt perspektiv, undersöka personalens uppfattning om hur de tycker att det fungerar med barn på anstalt. Detta med fokus på förutsättningar för barnets utveckling, mamman i sin föräldraroll, barnets relation till anhöriga på utsidan samt personalens egna förutsättningar för att arbeta med barnen. Uppsatsen är gjord med ett bekvämlighetsurval hos personalen på en kvinnoanstalt i Göteborgsområdet där ett projekt av Solrosen som är en del av frivilligorganisationen Göteborgs Räddningsmission pågår för att förbättra miljön för mammorna och barnen på anstalten. Studien är utförd med kvantitativ metod med enkäter med likertskalor med frågor om inställning, barnens förutsättningar, föräldrarollen, barnens förutsättningar för relationer med anhöriga samt åsikter om deras egna förutsättningar för att arbeta med barnen på anstalten. Vi har analyserat vårt material utifrån ett anknytnings- och systemteoretiskt perspektiv. Vårt resultat visar på att personalen övergripande är positivt inställda till att barnen bor på anstalten då svaren generellt visade att de ansåg att förhållandena och förutsättningarna var ganska bra till bra. Några i personalen ansåg dock att miljön på den slutna avdelningen var ganska dålig för ett barn samt menade att det ofta uppkommer dilemman mellan personalen och mammorna angående barnuppfostran. Resultatet visar även att personalen generellt har en relativt hög utbildningsnivå och anser att de inte är i behov av ytterligare utbildning eller handledning i frågor som rör barnen och mammorna på anstalten. Slutsatserna vi drar av vår studie är att det är positivt för både mamman och barnet att bo tillsammans på en anstalt, så länge det inte finns något bättre alternativ till vuxna personer för barnen att bo hos så som en anhörig eller en lämplig familjehemsplacering, och så länge mamman visar på god föräldraförmåga och att anstalten är passande, med en öppen eller särskild avdelning. En ytterligare slutsats är att det är ett viktigt område att forska kring då det är så eftersatt och att det bör utvecklas mer tydliga riktlinjer och praxis så att man kan arbeta med barnen på anstalter på bästa sätt.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectBarn, frihetsberövad mamma, anstalt, personal, anhörigasv
dc.titleDe små och stora intagna En kvantitativ studie som undersöker personalens uppfattning om mammornas, barnens och personalens förutsättningar på anstaltsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record