GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Education, Communication and Learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL (2010-) >
Licentiatuppsatser / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande >

Barns aktiviteter med datorplattor i förskolan


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/37236

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_37236_1.pdf1609KbAdobe PDF
View/Open
Title: Barns aktiviteter med datorplattor i förskolan
Authors: Nilsen, Malin
Issue Date: 5-Sep-2014
Extent: 154
Publication type: licentiate thesis
Organization: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Keywords: förskola
datorplattor
surfplattor
pekplattor
tablet
ipad
appar
digitala redskap
digitala verktyg
scaffolding
mediering
Abstract: Children’s activities with tablet computers in Swedish preschool settings This thesis contributes, on the basis of original empirical research, to an on going discussion about the use of tablet computers in Swedish preschools. The aim of the study is to examine what kind of activities evolve, how the children and teachers participate in these activities, and what kind of learning is made possible with the use of tablet computers. Because of the fact that this is a fairly new digital tool that... more
Description: Licentiatuppsats inom den Nationella forskarskolan för ämnesdidaktik i mångfaldens förskola. Förutsättningar och möjligheter för barns språkliga och matematiska utveckling och lärande (FoBaSM), nr 3
URI: http://hdl.handle.net/2077/37236
Appears in Collections:Licentiatuppsatser / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

 

 

© Göteborgs universitet 2011