GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Education, Communication and Learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL (2010-) >
Licentiatuppsatser / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande >

Children's story making with digital technologies: Tool-mediated activities in a preschool class


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/37232

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_37232_1.pdf1865KbAdobe PDF
View/Open
Title: Children's story making with digital technologies: Tool-mediated activities in a preschool class
Authors: Skantz Åberg, Ewa
Issue Date: 2014
Extent: 91 pp
Publication type: licentiate thesis
Organization: Department of Education, Communication and Learning
Keywords: digital technology
story making
interaction
mediation
early childhood education
Abstract: Narrating has a long tradition within early childhood education and serves, among many things, as a means of engaging children in literacy activities. With the advent of digital technologies, different contexts are created that provide opportunities for multimodal ways of narrating. The overall purpose of this licentiate thesis is to investigate what kind of activities emerge when six-year olds are instructed to narrate with digital technologies, and how the teacher, the technologies and cultura... more
Description: Licentiate thesis within the National research school, Nationella forskarskolan för ämnesdidaktik i mångfaldens förskola. Förutsättningar och möjligheter för barns språkliga och matematiska utveckling och lärande (FoBaSM), no. 2
URI: http://hdl.handle.net/2077/37232
Appears in Collections:Licentiatuppsatser / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

 

 

© Göteborgs universitet 2011