GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession(2010-) >
Licentiatuppsatser / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession >

Hur kan dubbelt så långt bli fyra gånger större?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/37230

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_37230_2.pdfLicentiatuppsats3535KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hur kan dubbelt så långt bli fyra gånger större?
Other Titles: How can twice as long be four times bigger?
Authors: Svanteson Wester, Jenny
Issue Date: 2014
Extent: 217 sidor
Publication type: licentiate thesis
Organization: Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet/Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies, University of Gothenburg
Abstract: Previous research has shown that a large majority of 12- to 16-year old students have a tendency to improperly apply the linear model when solving non-linear problems about the relation between lengths and area of enlarged and reduced plane geometric figures (De Bock et al., 1998). A major deficiency associated with the passage from one-dimensional to two-dimensional units is linked to ‘the illusion of linearity’, an explicit belief in a linear relation between lengths and areas of similarly enl... more
Description: Denna licentiatuppsats har genomförts inom ramen för Forskarskolan Learning Study – undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. Forskarskolan, som leder fram till en licentiatexamen, är ett samarbete mellan Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping (värdhögskola), Göteborgs universitet samt Stockholms universitet och finansieras av Vetenskapsrådet (projektnummer 2011-5273) inom ramen för regeringens satsning på att forskarutbilda lärare.
URI: http://hdl.handle.net/2077/37230
Appears in Collections:Licentiatuppsatser / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

 

 

© Göteborgs universitet 2011