GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession(2010-) >
Licentiatuppsatser / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession >

Proportionella samband - Innehållets behandling och elevernas lärande.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/37219

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_37219_4.pdfLicentiatuppsats3219KbAdobe PDF
View/Open
Title: Proportionella samband - Innehållets behandling och elevernas lärande.
Other Titles: Proportional reasoning – The relation between instruction and students learning.
Authors: Magnusson, Joakim
Issue Date: 2014
Publication type: licentiate thesis
Organization: Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet /Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies, University of Gothenburg
Keywords: storhet
förhållande
sammansatt storhet
par av storhetsvärden
proportion
proportionalitet
statisk proportion och dynamisk proportionalitet
variationsteori
learning study
Abstract: Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt elever utvecklar sin förmåga att resonera proportionellt. Elevers förändrade förståelse för proportionella samband undersöks i relation till innehållets behandling under lektioner. Detta görs med utgångspunkt i kartläggning av elevers svårigheter att förstå proportionella samband och resultat från tidigare forskning. De innehållsmässiga svårigheter för lärande, som lyfts fram i tidigare resultat och som undersöks i denna studie, testas för a... more
Description: Denna licentiatuppsats har genomförts inom ramen för Forskarskolan Learning Study – undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. Forskarskolan, som leder fram till en licentiatexamen, är ett samarbete mellan Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping (värdhögskola), Göteborgs universitet samt Stockholms universitet och finansieras av Vetenskapsrådet (projektnummer 2011-5273) inom ramen för regeringens satsning på att forskarutbilda lärare.
URI: http://hdl.handle.net/2077/37219
Appears in Collections:Licentiatuppsatser / Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

 

 

© Göteborgs universitet 2011