GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Master >

Det är insidan som räknas. Organisationsidentitet och internkommunikation ur ett medarbetarperspektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/37180

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_37180_1.pdf837KbAdobe PDF
View/Open
Title: Det är insidan som räknas. Organisationsidentitet och internkommunikation ur ett medarbetarperspektiv
Authors: Jehrn, Carolina
Issue Date: 13-Oct-2014
Degree: Student essay
Publication type: H2
Keywords: organisationsidentitet, intern kommunikation, information, organisationskultur, organisationsstruktur, medarbetarperspektiv, offentlig förvaltning
Abstract: Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka organisationsidentiteten och den interna kommunikationen inom en stor och indelad organisation, och relatera dessa begrepp till varandra. Frågeställningarna berör organisationsidentiteten, internkommunikationen och relationen mellan dem ur ett medarbetarperspektiv. Metod: Studien är genomförd med hjälp av sex kvalitativa intervjuer med medarbetare vid Stadsbyggnadskontoret. Resultat: Resultaten indikerar att en organisations identitet och in... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/37180
Appears in Collections:Master

 

 

© Göteborgs universitet 2011