GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
B-uppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Lite småkonstigt! En konstruktionsgrammatisk undersökning av [lite små-ADJ]


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/37068

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_37068_1.pdf259KbAdobe PDF
View/Open
Title: Lite småkonstigt! En konstruktionsgrammatisk undersökning av [lite små-ADJ]
Authors: Karlson-Weimann, David
Issue Date: 30-Sep-2014
Degree: Student essay
Keywords: konstruktionsgrammatik
konstruktikon
adjektivfraser
Abstract: I den här uppsatsen undersöks användningen och betydelsen av konstruktioner som kan skrivas på formen [lite små-ADJ]. Genom korpuslingvistiska analyser av bloggtexter från sökningar i Göteborgs Universitets textkorpus KORP visas dels att sådana adjektivfraser oftast har predikativrelaterade funktioner, dels att de förmedlar en diminutiv betydelse som med fördel används för att beskriva självupplevda händelser eller företeelser. I uppsatsen ingår även upprättandet av en konstruktikonpost som kan ... more
Description: Specialarbete 7,5 hp Svenska språket, fortsättningskurs (SV1203) 30 hp VT2014 Handledare: Benjamin Lyngfelt
URI: http://hdl.handle.net/2077/37068
Appears in Collections:B-uppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011