GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
B-uppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

”Språkrådet fånar sig rätt ofta vad gäller Nyordslistan.” [VERBAdj refl]


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/37067

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_37067_1.pdf145KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Språkrådet fånar sig rätt ofta vad gäller Nyordslistan.” [VERBAdj refl]
Authors: Svensson, Carin
Issue Date: 30-Sep-2014
Degree: Student essay
Keywords: konstruktion
adjektivavlett verb
reflexiv
Korp
Abstract: Syftet med uppsatsen har varit att karaktärisera och beskriva VERBAdj refl konstruktionens användning och egenskaper vid adjektivavledda verb följt av ett reflexiv. Med hjälp av Korpusstudier i Språkbanken vid Göteborgs universitet har jag konstruerat en konstruktikonspost i det konstruktikon som är en del i forskningsprojektet Svenskt frasnät++. Konstruktionen VERBAdj refl fungerar som ett sätt att uttrycka att någon beter sig på ett specifikt sätt genom att använda adjektivavledda verb följt a... more
Description: Specialarbete, SV1203 7,5 hp Ämne: Svenska språket Termin: VT 2014 Handledare: Benjamin Lyngfelt
URI: http://hdl.handle.net/2077/37067
Appears in Collections:B-uppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011