GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Department of Economy and Society / Institutionen för ekonomi och samhälle (2013-) >
Research Reports / Rapporter - Institutionen för ekonomi och samhälle >

Vägar till jämställdhet inom kommuners transportplanering - från forskningsresultat till praktiska verktyg


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/37032

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_37032_1.pdfReport568KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vägar till jämställdhet inom kommuners transportplanering - från forskningsresultat till praktiska verktyg
Authors: Gil Solá, Ana
Issue Date: 2014
Extent: 44 s.
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet, Handelshögskolan
Organization: Göteborgs universitet, Institutionen för Ekonomi och Samhälle, Avdelningen för Kulturgeografi
Series/Report no.: Choros
2014:1
Abstract: I Sverige finns sedan 2001 ett transportpolitiskt mål om jämställdhet som bl.a. säger att transportsystemet ska vara utformat efter både kvinnors och mäns transportbehov, liksom att deras värderingar ska tillmätas samma vikt i systemets utformning. Tidigare forskning visar dock på många svårigheter för planerare att implementera målet. Denna rapport belyser hur man kan förstå jämställdhet inom transportområdet. Inledningsvis beskrivs dels steg i (generell) jämställdhetsintegrering, dels vad genu... more
ISBN: 91-86472-74-7
URI: http://hdl.handle.net/2077/37032
Appears in Collections:Research Reports / Rapporter - Institutionen för ekonomi och samhälle

 

 

© Göteborgs universitet 2011